Βυζαντινές Αριστοκρατικές Οικογένειες

4:40 π.μ. 0 Comments


Η Αριστοκρατία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Την Επαρχιακή Αριστοκρατία και την Κεντρική Αριστοκρατία.

Οι Οικογένειες της Κεντρικής Αριστοκρατίας του Βυζαντίου ήταν οι ακόλουθες:
 1. Αργυρόπουλων
 2. Γαβαλάδων
 3. Γαβράδων
 4. Δαλασηνών
 5. Επιφανών
 6. Κομνηνών
 7. Κουκουζέληδων
 8. Μεταξάδων
 9. Νοταράδων
 10. Σκορδίλων
 11. Δουκών
 12. Ζυβών
 13. Καναβών
 14. Κορέσηδων
 15. Λασκάραιων
 16. Αγγέλων
 17. Μανιάκηδων
 18. Σκληρών
 19. Στυλαίων
 20. Νικηταίων
 21. Νέστογγων
 22. Φωκάδων
 23. Μελητών
 24. Καντακουζηνών
 25. Φιλανθρωπινών
 26. Παλαιολόγων
 27. Λεκαπηνών
 28. Βατάτζηδων
 29. Χανδρηνών

0 σχόλια:

Πες το, μην ντρέπεσαι. ξαδέλφια είμαστε μπρε...